- Ved Klinikk for Alle

Yearly Archives

2 Articles

Logopediens dag


6. mars er logopediens dag, og markeres i flere europeiske land. Dette er en årlig markering av ulike fagområder og problemstillinger innenfor logopedi, hvor målsetningen er å spre informasjon og bevisstgjøring rundt ulike kommunikasjonsvansker og deres følger.

Årets tema

Temaet for logopediens dag i 2016 er verbal dyspraksi.6.mars Verbal dyspraksi er en tilstand som kan beskrives som vansker med å planlegge og utføre bevegelser med munnapparatet i forbindelse med tale. Dette er en medfødt tale-forstyrrelse som fører til problemer med å utføre munnmotoriske bevegelser og påfølgende språklyder. Vanskene omhandler en dysfunksjon i organiseringen/ koordineringen av bevegelsene tilknyttet tale (tunge, pust, kjeve, innside munnhule med mer). Omfanget varierer fra mild, moderat til alvorlig, og kan forekomme alene eller sammen med andre vansker.
Tilstanden verbal dyspraksi er medfødt, såfremt personen ikke har vært utsatt for et traume som har ført til skade i hjernen. Medfødt verbal dyspraksi er altså til stede fra spedbarnsalder og påvirker de ulike stadiene i tale- og språkutvikling. Vanskene vil dermed kunne påvirke babling, talestart, utvikling av språklyder (fonemer), ordproduksjon og ekspressiv taleutvikling (taleproduksjon) (enkeltlyd, stavelser, ord, sekvenser, meninger, spontantale). Kjennetegn når barn og unge har verbal dyspraksi er at de anstrenger seg under artikulasjon. Disse personene har mer av nøling, feiling og prøving enn andre. Uttalen beskrives gjerne som inkonsekvent
Barn med verbal dyspraksi blir ofte tilbakeholdne i kommunikasjonen, og dermed mister de mye verdifull språk-/ dialog- og samspilltrening. Barn og unge med verbal dyspraksi har behov for utredning og intensiv og individrettet behandling. Dette gjelder særlig de barna med lite funksjonell kommunikasjon.
Les mer om årets tema på Statped sine sider, og les mer om logopediens dag på den europeiske organisasjonen for logopeder; Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l'Union Européenne, sin hjemmeside.

Gratulerer så mye med dagen!