- Ved Klinikk for Alle

Taleflytvansker

Hva er taleflytvansker?

Taleflytvansker er en fellesbetengelse for vansker som går utover verbal kommunikasjon ved å endre talestrømmen på en uhensiktsmessig måte. Underkategorier av taleflytvansker er stamming og løpsk tale. Både stamming og løpsk tale innebærer vansker som forstyrrer talens flyt. Begge vanskene kan føre til utfordringer på ulike nivåer i kommunikasjon med andre mennesker. Les mer om stamming og løpsk tale her: